Tìm theo chữ cái

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
_

Danh sách truyện

Lượt xem: 108
Ngày tạo: 25-02-2010
Hai anh bạn rất thân nhau. Một lần có một anh phải đi công tác xa, bèn nhờ bạn của mình ở nhà để ý vợ giúp mình, nếu có gì thay lòng đổi dạ thì báo ngay cho biết. Anh ta vừa đi được một thời gian thì cô vợ ở nhà đã bắt bồ với người khác. Người bạn ở nhà biết chuyện muốn báo cho bạn mình, liền ra bưu điện đánh một bức điện báo "mật".rnAnh ta nghĩ nát óc, chẳng lẽ nói là vợ nó ngoại tình thì bưu điện họ cười cho, mà cũng chưa chắc chắn quả tang rồi sau này mang vạ vào thân. Cuối cùng, anh ta liền đánh ngay bức điện mật báo là: "Ngoài này, giá áo thì lên, giá quần tụt xuống, giá chổi phất trần lên lên xuống xuống, ra ngay kẻo hỏng việc nhà".
Lượt xem: 112
Ngày tạo: 26-02-2010
Có một chị sắp được lưu học ở Liên Xô (cũ) nên rất miệt mài học tiếng Nga. Để tập nói được tốt hơn, hàng ngày chị ta cũng nói tiếng Nga với chồng. Khổ một nỗi ông chồng lại không sành tiếng Nga. Chị ta bảo:rn- Nếu em nói, anh không đồng ý thì anh nói NHÉT, còn đồng ý thì anh nói ĐA vậy thôi.rnThế là, mặc cho vợ nói gì thì anh ta cứ luôn mồm nói NHÉT, ĐO, ĐO, NHÉT... Bên nhà hàng xóm có chị xa chồng từ lâu, thấy vợ chồng nhà kia lúc nào cũng NHÉT, ĐO, liền chửi đổng:rn- Tổ cha nó, người ta xa chồng hàng mấy năm chẳng sao, đằng này nó mới chuẩn bị đi xa mà đã suốt ngày bắt chồng ĐO rồi NHÉT, NHÉT rồi lại ĐO... để làm khổ người ta chứ.
Lượt xem: 115
Ngày tạo: 27-02-2010
Hai vợ chồng bác sĩ tính vốn đã lăng nhăng theo kiểu "ông ăn chả bà ăn nem". Nhưng, cả hai người không ai nhận mình là lăng nhăng cả.rnMột lần chồng bắt được vợ đang hú hí ấp mặt vào người tình. Chị ta giải thích:rn- Em để quên ống tai nghe ở nhà nên phải áp tai để nghe bệnh đấy mà.rnLần khác, vợ bắt được chồng đang nằm trên giường người tình. Anh ta giải thích:rn- Cô ta là bệnh nhân tim, bị ngất. Anh đang phải hô hấp trực tiếp đấy em ạ.
Lượt xem: 121
Ngày tạo: 28-02-2010
Một chị chạy đến đồn công an trình báo về việc mất trộm. Chị ta kể:rn- Đầu tiên là tôi thấy thằng trộm cậy cửa để chui vào trong nhà. Tôi sợ nhưng cứ để im xem sao. Nó vào nhà đi thẳng vào giường tôi nằm. Tôi vẫn để im xem sao. Nó sờ vào người tôi tìm tiền, sau đó sờ khắp người tôi. Tôi vẫn để im xem sao. Nó sờ người, rồi sau thì nằm đè cả lên người tôi.rn- Rồi sao nữa? Anh công an hỏi: Nó đè lên người chị mà chị vẫn để im xem sao à? rn- Dạ thưa! Đến lúc ấy thì tôi chẳng biết trời mô đất mô nữa ạ.rnAnh công an cười rồi dặn:rn- Nếu thế thì đêm nay thế nào nó cũng mò đến nữa. Chúng tôi sẽ phục kích bắt cho chị.rnChị mất trộm nghe vậy tỏ vẻ vui mừng hẳn lên:rn- Vâng! Xin các anh cứ phục kích ở ngoài, hãy cho nó vào nhà để im xem sao đã nhé.
Lượt xem: 108
Ngày tạo: 01-03-2010
Một hôm được nghỉ, bốn quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng liền mở một cuộc thi nói khoác.
Quan thứ nhất nói :
Ä Tôi còn nhớ, ngày tôi trọng nhậm ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái mất cả một sào mạ !
Quan thứ hai nói :
- Thế đã lấy gì làm lạ. Tôi còn trông thấy một sợi giây thừng to gấp mười cái cột đình làng này !
Quan thứ nhất biết ông kia nói lỡm mình, bèn chịu thua, và giục quan thứ ba lên tiếng.
Quan thứ ba nói :
Ä Tôi đã từng thấy một chiếc cầu dài lắm, đứng đầu này không thể nào trông thấy đầu kia. Chỉ biết rằng hai bố con nhà nọ, kẻ ở bờ bên này, người ở bờ bên kia, mà chẳng bao giờ gặp nhau được. Lúc ông bố chết, người con nghe tin, vội vã sang đưa đám ma, nhưng khi đi qua cầu sang đến nơi thì đã đoạn tang được ba năm rồi.
Ðến lượt quan thứ tư :
Ä Thế kể cũng ghê đầy. Nhưng tôi lại còn trông thấy một cây cao khiếp lắm ! Cứ biết rằng trứng chim ở ngọn cây rơi xuống mới đến nửa chừng, chim đã nở đủ lông đủ cánh và đã bay đi rồi.
Quan thứ ba hiểu ý, cây ấy dùng để làm cái cầu mình nói, đành chịu thua.
Bốn ông quan đắc chí, vỗ đùi cười ha hả.
Bỗng có tiếng thét thật to làm các quan giật bắn người :
Ä Ðồ nói láo cả ! Lính đâu ? Trói cổ chúng nó lại cho ta !
Các quan sợ run cầm cập, ngơ ngác nhìn trước nhìn sau xem ai, thì té ra là tên lính hầu. Lúc ấy, các quan mới lên giọng :
Ä Thằng kia, mày định trói ai thế ?
Ä Bẩm quan, con thấy các quan thi nhau nói khoác thì con cũng nói khoác chơi đấy ạ !
Lượt xem: 121
Ngày tạo: 02-03-2010
Anh chủ nhà kia hay nói láo, có thằng đày tớ lanh nói đỡ cho ảnh hoài, Bữa kia ảnh nói với người ta rằng : "Tôi bị trận dông lớn quá chừng, đến đỗi cái giếng nó bay cho tới đàng xóm !". Họ nói không có lẽ.
Thằng đày tớ cắt nghĩa rằng : "Sự đó là thiệt, bởi cái giếng của chủ tôi có rào chặn một hàng sơ li, hôm đó trận dông nó trốc hàng sơ li quan bên này, nên coi như hình cái giếng bay qua bển".
Bữa kia anh ta uống rượu say, khoe tài với sanh em bạn rằng : "Tôi vào trai gái với con vợ thằng khác ấy, rủi nó về, cỏn sợ đem giấu tôi trong thùng ngang; thẳng dở ra, thì thùng không, tôi đã độn về mất".
Thằng đày tớ nói rằng :"Sự đó là thiệt, hôm đó tôi có đi theo, thấy thím kia biểu chủ tôi ngồi, lấy thùng úp lại, tôi ngồi ngoài, gần bên lỗ chó, tôi kêu nhỏ, chủ tôi nghe, mang thùng lại dựa vách, chum lỗ chó mà ra.
Thằng khác cầm đèn lại dở ra thì thấy thùng trống".
Anh ta ỷ có đày tớ nói đỡ cho, ăn quen cứ nói láo hoài.
Bữa kia người ta đập được một con chuột cống, lớn bằng con heo con, ai nấy làm lạ xúm lại coi, anh ta lại nói rằng : "Chuột bây lớn mà mấy người lấy làm lạ, bữa hôm tôi đập được con chuột lớn bằng con bò".
Họ nói :"Cái đó mới là láo to đa !"
Anh ta biểu hỏi thằng đày tớ coi.
Thẳng nói rằng : "Láo bực nào tôi còn đỡ đặng, trừ ra có cái láo như bò, tôi đỡ không nổi".
Lượt xem: 109
Ngày tạo: 03-03-2010
Có hai anh đi đường xa. Một anh trông thấy cái miếu liền nói khoác với bạn :
- Này tớ trông thấy một quả bí to bằng cái miếu này.
Anh kia lắc đầu :
- Thế đã thấm vào đâu ! Tớ còn trông thấy một cái xanh to bằng cái đình làng.
Anh kia ngạc nhiên hỏi :
- Thế cái xanh to như thế dùng để làm gì ?
- Cậu không biết à, để luộc quả bí của cậu đấy mà !
Lượt xem: 111
Ngày tạo: 04-03-2010
Dở thì hay đánh khác. Lão kia mới học nghề võ nhom nhem biết được một hai miếng, đến đâu thì đánh phách khua mỏ rân đến đó. Bữa kia anh ta đánh ba hột cơm dằn bụng, xách dù ra đi dạo xóm chơi. Nhằm bữa nước rông ngập, cầu kì trôi đi hết. Tới cái rạch rộng, không biết liệu làm sao mà qua. Liền cởi quần cởi áo buộc trên đầu mà long quang qua. Mặc quần áo lại đi xăm
xúi tới nhà quen đó, vào trầu nước, ngồi một lát mới nói :"Cha chả ! Lâu ngày nhảy, hôm nay qua rách nước rông trôi cầu đi mất, làm tôi phải nhảy, dám mỏi đùi kinh đi đó !".
Chủ nhà biết nó nói phách mà lại nói láo, vì hồi nó lột thì chủ nhà đang ở trên cây cau bẻ cau thấy rõ ràng nó tuột quần đội đầu lội qua, thì nói lại rằng :"Cơ khổ ! Vậy mà hồi nãy tôi leo hái cau, tôi thấy ai đó vấn quần vấn áo trên đầu mà lội qua, tôi nói là anh đó đấy !".
Lượt xem: 115
Ngày tạo: 05-03-2010
Hai anh nói khoác gặp nhau. Một anh nói :
- Ðời tớ gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm. Một lần tớ vào rừng gặp một con hổ dữ, tay không đánh nhau với nó hàng nửa ngày. Nhưng rồi cuối cùng tớ bị con hổ xé ra từng mảnh nhỏ. Thế có ghê không ?
Anh kia nói :
- Chưa ghê bằng tớ. Một lần tớ gặp con trăn. Nó đớp được hai chân tớ nuốt gần hết, tớ giang thẳng hai cánh tay ra ngàng lại. Nhưng đến phút cuối cùng, vừa đau vừa mỏi, tớ đành buông xuôi hai tay cho nó nuốt tụt vào bụng, rồi gọi người làng ra cứu.
Lượt xem: 120
Ngày tạo: 06-03-2010
Hai anh nói khoác gặp nhau, một anh khoe rằng :
- Mắt tớ tinh không bằng. Kìa ! Một con kiến đang bò ở cành cây trên đỉnh núi phía trước mặt, tớ trông rõ mồn một cả sợi râu cho đến bước chân đi của nó.
Anh kia cắt ngang :
- Thế cùng chưa tinh bằng tớ tớ còn nghe thấy sợi rây của nó ngoáy không khí kêu vù vù và chân nó bước kêu sột soạt.
Lượt xem: 125
Ngày tạo: 07-03-2010
Trên một chiếu rượu, bốn cụ đã ngà ngà say liền đem chuyện lạ phương xa tán với nhau.
Cụ thứ nhất bắt đầu :
- Một bận đi tôi sông Bồ Ðề, thấy một con trâu to lù lù như quả núi, đứng bên này sông vươn cổ sang bên kia sông ăn hết ba mẫu lúa.
Cụ thứ hai tủm tỉm tiếp lời :
- Thế thì đã lấy gì làm lạ. Tôi từng thấy một cây mây to và dài bằng dãy núi Trường Sơn.
Cụ thứ nhất nói kháy :
- Chắc hẳn thân cây phải to bằng cái đình làng, cụ nhỉ ?
Cụ thứ hai thản nhiên đáp :
- Hẳn chứ lị ! Không thì thừng chão nào xỏ được vừa mũi con trâu của cụ kể ?
Cụ thứ ba vội ngắt lời :
- Thế mà các cụ đã cho là lạ à ? Tôi còn thấy một cái cây, chao ôi ! Nó cao đâu mà cao thế ! Tưởng chọc thủng trời, đi vòng quang gốc cây một vòng phải mất nửa tháng.
Hai cụ kia cãi :
- Vô lí, vô lí !
Cụ thứ ba gắt :
- Chứ không thì lấy cọc đâu mà mà buộc được dây xỏ mũi con trâu của hai cụ !
Cụ thứ tư nói giọng lè nhè :
- Các cụ đều có lí cả, cãi nhau làm gì... Tuy thế mà cũng chưa lạ lắm.
Tôi còn thấy một cái trống to vô cùng, đánh một tiếng vang chuyển một phương trời...
Ba cụ kia nhao nhao hỏi :
- Trống ấy to bằng ngần nào mà kêu thế ?
- ấy, các cụ cứ lượng ra mà đoán khắc biết, lột da con trâu đứng bên sông
Bồ Ðề làm mặt trống, lấy cây gỗ cao chọc thủng trời làm tang trống, còn cây mây to dài suốt dãy Trường Sơn làm đai trống.
Biết cụ này xỏ, ba cụ kia hỏi vặn lại :
- Thế này khí không phải, chứ trống ấy của cụ thì treo vào đâu mà đánh nhỉ ?
Cụ thứ tư đang luống cuống chưa tìm ra câu trả lời, may sao có người đứng hầu rượu ngay sau lưng vội đỡ lời :
- Bẩm, xin các cụ cho phép con nói.
Các cụ quay lại nhìn người ở, rồi gật gù nói :
- Ðược, cứ nói.
Người ở gãi tai, thưa :
- Bẩm cái trống ấy treo cái cầu mà hai bố con đã đi qua. Bẩm, đứng trên cầu mà nhìn xuống, con trâu vươn cổ qua sông Bồ Ðề chỉ bằng con rận, cây mây dài suốt dãy Trường Sơn bằng một sợi tóc còn cái cây cao chọc trời thì không bằng cây nấm... Chao ôi ! Bố con mải nhìn chóng mặt quá lộn cổ xuống sông, Con khóc sướt mướt, về để tang ba năm, khi đoạn tang đi qua vẫn thấy
bố con lơ lửng giữa trời chứ chưa rơi xuống nước.
Lượt xem: 111
Ngày tạo: 08-03-2010
Anh chàng nọ tính khoác lác đã quen. Bữa kia đi chơi về bảo vợ :
- Này kình ạ ! Hôm nay tôi đi vào rừng trông thấy một con rắn, chao ôi, to đến là to, dài đến là dài. Bề ngang thì chắc chắn là bốn mươi thước rồi, còn bề dài thì dễ đến hơn trăm thước.
Vợ không tin, nhưng cũng định trêu chồng một mẻ :
- Tôi nghe người ta nói có rắn dài đã nhiều. Nhưng làm gì có giống rắn dài như anh nói thế. Tôi nhất định không tin.
Chồng làm như thật :
- Thật quả có rắn như thế. Dài hơn một trăm thước thì chẳng đến, nhưng tám mươi thì nhất định.
Vợ bĩu môi :
- Cũng chẳng đến !
Chồng cương quyết :
- Tôi chắc chắn là nó dài sáu mươi thước chứ không ngoa.
Vợ vẫn khăng khăng :
- Vẫn không dài đến nước ấy đâu !
Chồng rút lui một lần nữa :
- Lần này tôi nói thật nhé. Con rắn dài đến bốn mươi thước, không kém một phân.
Vợ bò lăn ra cười :
- Con rắn anh thấy, bề ngang đã chắc chắn là bốn mươi thước, bề dài cũng lại đến bốn mươi thước không kém một phân thì chẳng hoá ra là con rắn vuông à ?
Lượt xem: 114
Ngày tạo: 09-03-2010
Tại vùng nọ có một anh, hễ ngồi đâu là khoe tài bắn giỏi, đi săn giỏi của mình. Một lần ngồi uống chè chát bên nhà hàng xóm, anh khoe với bà con một bận đi săn hổ hết sức li kì như sau :
- Tối hôm ấy, tôi có vào rừng săn hổ. Rình mãi, lần mò mãi, đến bên bờ suối thì thấy bên kia bờ cát trắng có một con hổ đang nằm ngủ dưới ánh trăng. Bà con có biết tôi làm gì không ?
- Lấy súng ngắm hổ chứ gì ? Có người nói.
Anh ta cười :
- Bắn làm gì cho phí đạn. Nó đang nằm ngủ kia mà. Tôi liền nhẹ nhàng lội qua suối, đi quành ra phía sau nó, rồi nhảy tới đạp một chân lên bụng nó và ngay lập tức lấy dao cắt phăng cái đuôi nó nhanh như cắt.
Một người khác ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao anh không cắt cái đầu hổ cho nó oai ?
Với giọng không sôi nổi nhiệt tình như trước nưa, anh ta đáp :
- Cái đầu hổ ấy à ? Thằng cha nào đã cắt mất từ lúc nào rồi.
Lượt xem: 119
Ngày tạo: 10-03-2010
Anh chàng nọ tính hay nói khoác. Một hôm, một con chim ri bị thương bay qua nhà, rơi xuống. Anh ta bắt lấy, cắm mũi tên của mình vào rồi ném sang nhà cô gái bên cạnh. Cô này rất thích săn bắn. Nhặt được mũi tên, có con chim, cô ta rất phục anh chàng nọ bắn giỏi, rồi đem lòng yêu mến anh ta.
Sau đó hai người thành vợ chồng.
Năm ấy, có một con hổ dữ thường về làng bắt lợ, trâu, dê, có khi bắt cả người nữa. Làng liền cử anh chàng nọ đi săn cho bằng được. Anh ta rất lo, nhưng không biết làm thế nào, đành phải đi, muốn ra sao thì ra.
Vào đến rừng, anh ta tìm một cái hang thật kín trốn ở đây, sợ đến nỗi không dám ra người ỉa đái nữa, phải bậy bạ ngay trong hang.
Vợ ở nhà chờ không thấy chồng về, sợ có chuyện gì xảy ra, liền vác cung nỏ vào rừng. Gặp hổ chị ta bắn một phát, tên trúng chỗ phạm hổ chết ngay.
Rồi chị ta đi tìm chồng khặp mọi nơi. Cuối cùng thấy chồng trốn ở trong hang, xung quanh cứt đái bẩn thỉu. Chị ta kể chuyện bắn hổ, rồi hỏi chồng vì sao lại ở đây và phóng uế bừa bãi như thế. Anh chồng tỏ ý không bằng lòng, nói :
- Thôi mình làm hại tôi rồi. Hai ba ngày nay tôi chỉ chờ nó vào ăn cứt rồi bắt sống đem về nộp làng. Bây giờ mình bắn chết rồi, uổng công tôi quá !
Lượt xem: 122
Ngày tạo: 11-03-2010
Anh kia bất tài, có vợ rồi rồi mà chưa có nghề gì làm ăn, đi theo bọn thợ làm tiểu công mà học. Mỗi bừa đi về hối vợ dọn cơm ăn mà thường hay nói vời vợ mình học đã thành tài, chạm trỗ giỏi : "Chạm rồng trỗ phụng là tao đây".
Chị vợ lanh không nói gì. Ðã nhiều phen anh ta nói tiếng ấy ra doạ vợ, lo ăn lo uống cho khá.
Bữa kia người vợ đi xóm lật đật chạy về hào hển, ngồi thở ra. Anh chồng mới hỏi :"Chớ sao vậy ? Giống gì vậy ?" - "úy ! thôi đừng có hỏi ! Chết đi bậy giờ chớ !" - Vợ vừa thở vừa nói.
Anh chồng càng tức hỏi :"Giống gì thì cứ nói chứ, làm gì như ma bắt vậy ?"
Vợ thở dài :"úy cha ôi ! Quan quân đang đi tìm bắt thợ chạm rồng chạm phụng, làm sao hư phạm, sai kiểu cách của vua, đang đi bắt ầm ầm đó. Chưa lo vén ót đi ? Bay đầu chớ không phải chơi !!!"
Chú chàng nghe cũng đã thất kinh, nhưng nghĩ mình vô can, nên mới nói rằng :"Chạm rồng trỗ phụng là mấy anh thợ cái, chớ tao thì tao cứ khiêng cây xeo gỗ cho họ làm mà thôi, tao có biết chạm trỗ ở đâu mà tao hòng lo ?".
Lượt xem: 118
Ngày tạo: 12-03-2010
Hai anh chàng hay nói láo. Một hôm, cùng đi tắm với nhau, anh nọ muốn loè anh kia, nên mang theo năm tiền của mình rồi lặn xuống nước, lúc ngôi lên chìa năm tiền ra, nói :
- Tao lặn xuống gặp hai ông tiên đang đánh cờ. Tao vào xem thì hai ông ấy cho tao năm tiền bảo đi chỗ khác. Tao mừng quá bơi lên đây.
Anh kia biết anh này nói láo, định xỏ lại. Anh ta giả bộ tin là thật, hỏi:
- Thế à ! Thế thì để tao lặn xuống xem, may ra xin được mấy tiền nữa thì hay.
Nói rồi liền lặn xuống. Một lát bơi lên :
- Tao gặp hai ông tiên đánh cờ. Tao mon men đến định xin tiền , thì hai ông ấy mắng, bảo : "Thằng trước xuống đây, đã cho năm tiền bảo về chia nhau. Vậy còn xuống quấy rầy gì nữa ?".
Biết là bị xỏ, nhưng anh nọ cũng đành phải chia cho anh kia hai tiền rưỡi.
Lượt xem: 110
Ngày tạo: 13-03-2010
Ba anh rủ nhau vào quán đánh chén. Một anh hỏi :
- Ðĩa này là đĩa thì gì ?
Một anh hay nói chữ bèn nói :
- Rõ thật "thực bất tri kì vị" (¡n mà không biết mùi vị)
Anh thứ ba ghé vào tai anh thứ nhất, bảo :
- Nó nói xỏ anh đấy
Anh này chẳng chịu lép vế, liền nói :
- à, à anh định khinh tôi à ? Anh biết "thực bất tri kì vị" tôi, dễ thường tôi không biết "thực bất tri kì vị" anh hẳn ?
Lượt xem: 115
Ngày tạo: 14-03-2010
Một thầy đồ Nghệ ngồi dạy học ở Hà Nội, thường dạo chơi phố Hàng Ðào, thấy cô hàng bán thuốc bắc xinh đẹp, có duyên, một lần đến mua thuốc đã gửi bài thơ:
Nữ trinh bán thuốc phố Hàng Ðào
Khách đến mua cô bảo thế nào
Chỉ vị trần vì đánh đã vậy
Còn như liên nhục tính làm sao
Quy thân mấy lạng xin mua cả
Thạch nhũ bao đồng chớ giá cao
Bán hạ mình ơi đừng có nghĩ,
Ung dung quân tử bắc cân vào
Cố nhiên, thầy đồ ấy ngắt nhịp sau hai hai chữ "mua cô" và nhấn mạnh các chữ vừa là tên các vị thuốc bắc như: "nữ trinh", "trần bì", "liên nhục", "quy thân", "thạch nhũ", "bán hạ", "quân tử", vừa với dụng ý trêu ghẹo một cách thông minh.
Lượt xem: 106
Ngày tạo: 15-03-2010
Lại có một thầy đồ Nghệ khác làm gia sư cho một nhà nọ. bên cạnh nhà này có một chị hàng cóm goá chồng song còn trẻ đẹp, mặc dù đã có một cháu gái.
Thầy đồ ta muốn gạ gẫm đã gửi một bài thơ như sau:
Hỏi chị hoe này có biết không?
Cái xuân là cái thế gian chung
Coi chừng thói nguyệt còn ghê gớm,
Sao nỡ buồng hương để lạnh lùng.
Tại số, tại duyên hay tại phận,
Thương con, thương của hoặc thương chồng?
Hằng Nga chắc đứng trong trăng mãi,
Nào như chú Cuội cũng tình xong.
Lượt xem: 109
Ngày tạo: 16-03-2010
Một anh học trò Nghệ ra ngoài Bắc học đã ba năm. Lần này anh về thăm nhà, đi đến nhà ai, anh ta cũng nói tiếng Bắc, giọng Bắc. Một hôm cùng cha và vợ đi thăm một nhà bà con. Dọc đường thấy một người đang đào khoai lang,
anh ta liền hỏi:
- Củ này củ gì?
Cha chưa kịp trả lời, vợ đáp:
- Củ anh hay chơi!
Người cha giận lắm, nghiêm mặt nói:
- Củ gì à? Củ đã nuôi mày.
Một lần khác đến thăm một nhà bà lão. Bà lão tiếp đón anh tử tế. Anh cũng hỏi bà lão bao nhiêu tuổi, sức khoẻ ra sao, rồi mùa màng năm nay thu hoạch như thế nào. Bà lão đã nghễnh ngãng tai mà anh thì nói giọng Bắc, tiếng
Bắc, nên câu được câu không, bà chỉ trả lời anh qua loa cho xong chuyện.
Lúc anh ta ra về thì bà cụ trở vào nhà trong. Con chó vàng xổ ra, sủa inh ỏi và xồ vào anh ta, chực cắn.
Vốn nói tiếng Bắc đã nhỏ nhẹ, hơn nữa lại kênh kiệu, nên bao lần anh ta nói: "Chó nó cắn" mà bà lão vẫn không nghe. Cho đến con chó làm già, anh ta phải hét lên bằng tiếng Nghệ:
- Chó cắm tui vơ bà!
Lúc đó bà lão mới nghe. Bà liền chạy ra đe chó, anh ta mới về được.
Lượt xem: 117
Ngày tạo: 17-03-2010
Thầy đồ thường dạy học trò đã đối thì phải đối cho chọi mới hay. Một hôm, thầy ra một vế đối: "Thần nông giáo dân nghệ ngũ cốc" (Thần nông dạy dân trồng ngũ cốc).
Tất cả học trò đang ngơ ngác chưa biết đối thế nào. Thì anh học trọ nọ đã gãi đầu gãi tai:
- Thưa thầy, chữ "thần" con xin đối với chữ "thánh" có chọi không ạ?
Thầy nói :
- Ðược lắm!
Anh ta lại hỏi:
- Chữ "nông", con đối với "sâu", có chọi không ạ?
Thầy nói:
- Ðược lắm!
Anh ta lại hỏi tiếp:
- Chữ "giáo" đối với "gươm", "dân" đối với "vua" có chọi không ạ?
Thầy gật đầu:
- Ðược lắm, được lắm!
Anh ta lẩm nhẩm: "Nghệ" đối với "gừng", "ngũ" đối với "tam", "cốc" đối với "cò".
Cuối cùng anh ta xin độc:
- Bây giờ con xin đối ạ! "Thần nông giáo dân nghệ ngũ cốc" con xin đối là:
"Thánh sâu gươm vua gừng tam cò".
Lượt xem: 115
Ngày tạo: 18-03-2010
Ông thầy đồ nọ ngồi dạy học ở nhà kia. Một hôm, nhà chủ có giỗ, nấu chè bày ngay trước mắt, thầy thèm quá không nhịn được, nhân lúc nhà chủ mải bận, thầy ăn vụng luôn mấy bát, chủ nhà biết, nhưng nể không dám nói gì, sợ thầy thẹn mà đi mất.
Ðêm đến, thầy đau bụng quá, muốn đi ngoài, nhưng lại ngại chó dữ. Túng thế, thầy mở tráp ra tương ngay vào đấy.
Sáng hôm sau, mờ đất, thầy đã dậy cắp tráp đi, định ra ngoài ao quẳng đi cho mất tích.
Chẳng ngờ chủ nhà cũng dậy sớm, thấy thầy cắp tráp đi, tưởng thầy ăn vụng chè, ai nói gì, thẹn mà bỏ đi chăng, vội vàng chạy ra cố lưu thầy lại.
- Thầy đi đâu sớm thế?
- Tôi đi đằng này một lúc, xin về ngay.
- Thầy đi có việc mà mang cả tráp đi. Hay là xin thầy để tráp lại đây.
- ấy không! Tôi phải mang cả tráp đi, có chút việc cần.
- Thế thầy định đi thẳng hay sao? Thầy đến đây chỉ có cái tráp mà thầy lại mang cả tráp đi thì tôi không nghe. Thôi, xin mời thầy trở lại.
Nói rồi giằng lấy cái tráp. Thầy đồ sợ quá, cứ giữ riết. Hai bên giằng co nhau, không may tuột tay, tráp rơi xuống đất, cứt bắn ra tung toé!...
Lượt xem: 119
Ngày tạo: 19-03-2010
Có ông thầy ngoài Bắc vào đất Ðồng Nai dạy trẻ con học. Học trò quen rồi cũng học đặng ít tiếng. Bữa nọ đương uống trà, mới ra đối rằng: "Chén bé".
Trò nộ lanh, thầy đó có cái tôi, mới đối: "Bát to".
Thầy khen hay.
Trò kia ngụ ý tiếng "Bát to", mới đối rằng: "Cha già".
Thầy giận, bạt cho một tai chúi lúi, trò vừa đi vừa khóc mà rằng: "Bát to kia không đánh, lại đánh cha già!".
Lượt xem: 116
Ngày tạo: 20-03-2010
Một anh đồ kiết đi tìm nơi dạy học. Ðường xa, người mệt, còn trong túi vài đồng, thầy vào quán ăn vài củ khoai cho đỡ đói. Thầy vừa ăn vừa uống nước ra vẻ ung dung lắm. ¡n hết củ thứ nhất, rồi củ thứ hai, thầy muốn chén củ nữa nhưng lại sợ hết mất tiền. Cái miệng vẫn thòm thèm. Nhân lúc cô hàng vào bếp, thầy vội vơ nắm khoai vắt lại bỏ vào mồm. Không ngờ, cô
hàng quay ra, nhìn thấy. Thầy cố ra vẻ thản nhiên bảo:
- Ta ăn thêm vắt xôi đậu.
Cô hàng thừa hiểu, nhưng tảng lờ như không biết gì, bảo thầy:
- Vậy xin thầy giả tiền cả vắt xôi đậu.
Thầy bấm bụng đưa nốt đồng cuối cùng.
Loading...

Loading...

FAN PAGE

-->