Chiếc Túi Quỷ(Manhwa)

Truyện tranh Chiếc Túi Quỷ

Đánh giá:

Truyện yêu thích:

Tên khác:   

Tác giả:

Phát hành: 2020

Trạng thái: Hoàn thành

Thể loại: FantasyHorrorManhwa

Cô bé tìm thấy chiếc túi mà mọi con quỷ đều thèm khát có nó và rồi bùm chíu.... cùng hamtruyen tìm hiểu diễn biến câu chuyện sau đó nhé