Cực Phẩm Công Ngụ Tiên Thê(Manhua)

Truyện tranh Cực Phẩm Công Ngụ Tiên Thê

Đánh giá:

Truyện yêu thích:

Tác giả:

Phát hành: 2019

Trạng thái: Đang thực hiện

Thể loại: FantasyManhuaSupernaturalTruyện Màu

Cô gái từ trên trời rơi xuống là một pháp sư vĩ đại từ thế giới khác ? Cô gái ấy sẽ trở thành thê tử của tôi ? Mặt khác còn các pháp sư, ma vương, anh hùng từ thế giới khác....