Cuộc Đời Thứ Hai Của Một Gangster(Manhwa)

Truyện tranh Cuộc Đời Thứ Hai Của Một Gangster

Đánh giá:

Truyện yêu thích:

Tác giả:

Phát hành: 2021

Trạng thái: Đang thực hiện

Thể loại: ActionManhwaSchool LifeSeinenTruyện Màu

Một thanh niên gangster được hội anh em xin tí tiết, muốn giúp hoá kiếp sớm. Ai ngờ anh chưa ngỏm hẳn mà được cơ hội làm lại cuộc đời.

Danh sách chương