Handyman Saitou In Another World(Manga)

Truyện tranh Handyman Saitou In Another World

Một bộ isekai nhẹ nhàng, main chỉ đơn giản qua sử sụng kinh nghiệm làm lụng tay chân để làm support cho team