Truyen Tranh Pro

Cách 1. Đổi DNS trên Windows Phone

Đầu tiên, các bạn vào phần Cài đặt Wifi >> Click đúp vào wifi đã kết nối để biết mình đang sử dụng IP nào trong mạng wifi. Ghi nhớ IP mặc định trên thiết bị của bạn để chuyển sang phần cài đặt IP tĩnh.

Quay lại phần cài đặt Wifi kéo xuống dưới chọn IP tĩnh. Bạn lần lượt đổi DNS như sau:

Địa chỉ IP >> là Ip mà khi nãy các bạn xem đó, điền vào đây.

– Mạng mặt nạ con > 255.255.255.0
– Cổng nối mặc định > 192.168.1.1
– Bạn đổi DNS > 8.8.4.4

Nhấn Lưu sau khi hoàn thành cài đặt đổi DNS trên thiết bị.

Cách 2. Đổi Proxy trên Windows Phone

Bạn chọn mạng Wifi cần đổi Proxy, tích chọn bật để cài đặt Proxy thủ công. Lần lượt điền các giá trị máy chủ/URL (Server) và cổng (Port) của proxy như sau:

Máy chủ/URL: 211.44.183.97, cổng: 80

 

Nhấn Lưu sau khi hoàn thành.