Truyen Tranh Pro

Trong quá trình truy cập internet nhiều lúc bạn sẽ gặp một số rắc rối trong việc truy cập, bạn nghĩ ngay đến giải pháp thay đổi DNS để truy cập Internet dễ dàng hơn. Trên thực tế, người dùng hay thay đổi DNS với mục đích vào Facebook. Dưới đây là hướng dẫn đổi DNS cho iPhone, iPad.

Với iPhone hay iPad, nếu chưa jailbreak thì người sử dụng vẫn có thể đổi DNS, nhưng chỉ đổi được mạng Wifi và phải đổi lần lượt từng mạng một. Nếu đã jailbreak thì một số công cụ trên Cydia có thể trao quyền cao hơn cho bạn, thậm chí có thể hỗ trợ đổi DNS cho mạng 3G.
Bước 1: Vào mục settings và chọn Wifi.

Bước 2: Nhấn mũi tên màu xanh bên cạnh mạng Wifi cần đổi DNS.

Bước 3: Nhấn vài thanh DNS, rồi đổi địa chỉ. Nếu dùng hệ thống DNS của Google thì hãy nhập 2 địa chỉ là 8.8.8.8 và 8.8.4.4. Nhập xong hãy thoát ra ngoài và khởi động lại wifi là được..