Truyen Tranh Pro

Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại Truyentranhpro.


Các bạn vào Đăng nhập/ Đăng ký, ở đây bạn chọn Đăng nhập bằng Facebook.


Đăng nhập vào tài khoản Facebook bạn muốn sử dụng để đăng ký/ đăng nhập tài khoản


Chương trình sẽ hỏi bạn có cho phép lấy thông tin từ tài khoản Facebook để tạo tài khoản hay không, ở đây bạn nhấp OK


Hoàn thành tất cả các bước trên như vậy là bạn đã có tài khoản TruyenTranhPro đăng nhập bằng Facebook, bạn có thể bắt đầu với những trải nghiệm thú vị cùng với những tiện ích dành cho thành viên.