Truyen Tranh Pro

 Hiện nay có rất nhiều trang web lưu trữ hình ảnh nổi tiếng như: Imageshack, Photobucket, TinyPic, Flicker, Picasa, v.v... Nhưng tất cả đều có tính năng hạn chế là: giới hạn của tải lên, giới hạn kích thước hình ảnh, tốc độ ít hơn và đặc biệt là giới hạn băng thông. Vậy tại sao chúng ta không sử dụng host lưu trữ hình ảnh miễn phí với băng thông không giới hạn của blogger.

Tất cả chúng ta cần phải biết làm thế nào để tải lên các hình ảnh lên blogger. Nhưng một số blogger đang phải đối mặt với các vấn đề trong khi nhận được URL hình ảnh.Sau đây là hướng dẫn bao gồm tải ảnh lên và cũng sẽ hữu ích cho một số Hướng dẫn lớn sắp tới của Namkna.

1- Đăng nhập (Login) vào bảng điều khiển Blogger (Dashboard)
2- Click chọn Bài đăng mới (NEWPOST)


Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.

3- Click chọn tab Viết (Compose tab) –> Click chọnLưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.Chèn hình ảnh (Insert Image icon)


Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.

4- Click chọn Chọn tệp (Choose Files)


Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.

5- Chọn file ảnh muốn tải lên sau đó chọn Open


Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.

6- Bấm chọn hình đó sau đó bấm vào nút Thêm hình ảnh đã chọn (Add Selected)


Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.

- Khi đó sẽ được hình ảnh như dưới.


Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.

7- Click vào tab HTML trong bài viết


Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.

8- Bạn sẽ tháy 2 URL hình ảnh nhưng bạn hãy chọn URL hình ảnh gốc sau thẻ href như hình dưới.


Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.

- Hãy sử dụng hình ảnh này bất cứ khi nào bạn muốn với băng thông không giới hạn.

 Lưu ý: Chèn hình ảnh như trên bạn có thể chèn các hình ảnh động và ảnh nền trong xuốt (.PNG). Còn cách khác là Bạn chèn hình ảnh ở phần HTML nhưng nếu chèn ở phần này thì sẽ không thể chèn được các ảnh động và ảnh PNG.