My Split Little Sister(Manga)

My Split Little Sister

Đánh giá:

Truyện yêu thích:

Tên khác: 妹が分 裂した。

Tác giả:

Phát hành: 2020

Trạng thái: Đang thực hiện

Thể loại: ComedyShoujoSlice of Life

Sau nhiều năm hầu như không nói chuyện với anh trai của mình, Uiha đột nhiên tỉnh dậy và thấy rằng mình có tận 2 người, đó là cô và bản sao của cô. Đặc biệt là bản sao đó lại suốt ngày bám chặt lấy anh trai Uiha và...