Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký(Manhua)

Truyện tranh Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký

Đánh giá:

Truyện yêu thích:

Tác giả:

Phát hành: 2021

Trạng thái: Đang thực hiện

Thể loại: FantasyManhuaChuyển SinhTruyện MàuXuyên Không

Sinh viên năm 4 trần thạc, hiện đang là thực tập cho một công ty video tiktok, ngoài ý muốn tài khoản video ngắn của hắn trói buộc vào hệ thống tây du ký. Có thể tùy ý xuyên qua thế giới tây du và hiện đại

Danh sách chương