Tribe-X(Manhwa)

Tribe-X

Đánh giá:

Truyện yêu thích:

Tác giả:

Phát hành: 2014

Trạng thái: Đang thực hiện

Thể loại: ActionManhwaSupernaturalWebtoon

Cuộc chiến của những kẻ siêu năng lực, nếu yêu thích Blade Notes thì không thể bỏ qua bộ truyện này! Gần giống the breacker