Truyền Võ(Manhua)

Truyền Võ

Đánh giá:

Truyện yêu thích:

Tác giả:

Phát hành: 2017

Trạng thái: Đang thực hiện

Thể loại: ActionManhua

“Thái Ất Kim Tiên, viễn cổ thần ma, cái thế yêu thánh, vô thượng quỷ đế…… Ở võ đạo trong thành này đó tồn tại nhưng đều là hút hàng mặt hàng, có thể bán thượng một cái không tồi giá, toàn bộ bắt giữ!” “Vô thượng tiên tông, thái cổ Ma giáo, Yêu tộc Thiên Đình, Vô Gian địa ngục…… Trừ bỏ ta võ đạo, này hết thảy toàn bộ đều là dị đoan ngoại đạo, diệt!” “Chúng ta khẩu hiệu là, đem võ đạo hạt giống truyền bá đến mỗi một cái thế giới, chỉ có võ đạo mới có thể giữ gìn chư thiên vạn giới hoà bình!”

Danh sách chương